Dokumentumok

 

Munkaviszony létesítéséhez (belépéshez) szükséges dokumentumok:

Alkalmi munkavállalói nyilvántartás

Alkalmi munkavállaló tájékoztatás

Felvételi lap - munkavállaló

FEOR lista

Munkaszerződés

Munkáltatói igazolás bejelentésről

Tájékoztatás a munkavállaló részére munkába lépéskor

 

Munkaviszony alatti egyéb dokumentumok

Apa szabi elszámolás

Fizetés nélküli szabadság engedélyezése - GYED alatt

Gyermek születés - apát megillető munkaidőkezvedmény igénylő lap

Igénylés gyermek után járó pótszabadságról

Jelenléti ív - alap

Jelenléti ív - munkarend

Kérelem gyermekgondozási segély folyósításához

Munkaszerződés módosítás

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat munkaviszonyról - OEP

Nyilatkozat az éves szabadság eltérő kiadásáról

Nyilatkozat nem munkahelyi balesetről

Orvosi igazolás - Átvételi elismervény

Saját gépkocsi elszámolás - munkába járáshoz

 

Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó dokumentumok:

Megállapodás munkaviszony közös megegyezzéssel történő megszüntetéséről

Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Munkaviszony megszűntetés felmondással a munkáltató részéről

 

SZJA nyilatkozatok

Adóelőleg nyilatkozat családi kedvezményhez

Adóelőleg nyilatkozat a figyelembe vehető költségekről

Adóelőleg nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről

Adóelőleg nyilatkozat négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről 

Adóelőleg nyilatkozat a 2022. évben az első házasok adókedvezményének érvényesítéséről

25 év alatti fiatalok kedvezmény nyilatkozata

Átvételi jegyzőkönyv az SZJA 1%-ról

EKHO nyilatkozat

Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez (NAV nyomtatvány)

Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez (Kötetlen formátum)

Külföldi illetékességű magánszemély nyilatkozata adókedvezmény érvényesítéséhez

 

Könyveléshez kapcsolódó dokumentumok

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

Selejtezési jegyzőkönyv

Szigorú számadású nyilvántartás

Pénztárjelentés - Gépi

Pénztárjelentés - Kézi

 

Munkavédelem

Munkabaleseti jegyzőkönyv

Munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutató

Útibaleseti jegyzőkönyv