A legtöbb kis-, közép- és nagyvállalkozásnak a mindennapi munkavégzés mellett különös figyelmet kell fordítania a környezetvédelmi előírások betartására, ugyanis ezzel kapcsolatban egyre szerteágazóbb kötelezettségeknek kell eleget tenni.

 

A környezetvédelem célja az ökológiai rendszerek működőképességének fenntartása, a környezeti értékek megőrzése, a természeti erőforrások fenntartható használata, amely a jelen és jövő nemzedékek életfeltételeinek a záloga. Ennek előfeltétele a környezet állapotában végbemenő változások, a környezeti hatások nyomon követése, értékelése és környezetvédelmi hatóság tájékoztatása.

 

A vállalkozások kötelezettségeinek teljesítése érdekében az EcoFact Kft. környezetvédelmi szolgáltatásokkal, illetve tanácsadással áll partnerei rendelkezésére.

 

Szolgáltatásaink a környezetvédelem területén

 • Környezetvédelemmel kapcsolatos általános tevékenységek:
  • jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi szabályzat folyamatos naprakész követése, a változásokról a cégvezetés részére szóbeli és írásbeli tájékoztató, változtatási javaslat elkészítése,
  • jogszabály regiszter felügyelete, karbantartása,
  • ellenőrző hatósággal együttműködés és kapcsolattartás
 • Levegőtisztaság védelem:
  • levegőtisztaságvédelmi bevallás (LM) elvégzésé pontforrásokra vonatkozóan,
  • levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatási kötelezettség esetén alapbejelentés (LAL) elvégzése és közreműködés pontforrás működési engedélykérelem benyújtásában,
  • pontforrások üzemóráinak és a felhasznált anyagok nyilvántartási rendszerének felülvizsgálata
 • Hulladék nyilvántartási rendszer működtetése:
  • jelentésköteles, éves hulladékbevallás (HIR-ÉV) elkészítése,
  • hulladék és veszélyes hulladék nyilvántartási rendszer vezetése,
  • veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának elkészítése
  • hulladék, veszélyes hulladék szállítók, kezelők engedélyeinek felülvizsgálatát, veszélyes hulladék szállítás megszervezését, szállítások bizonylatainak nyilvántartását