Vállajuk a megbízó területén a munkavédelmi tevékenység teljes körű elvégzését, szervezését és ellenőrzését az alábbiak szerint:

 • A vonatkozó törvények változásának folyamatos naprakész követése, a változásokról a cégvezetés részére szóbeli és írásbeli tájékoztató, változtatási javaslat elkészítése;
 • Kockázatértékelés nyomon követése, szükség esetén annak kiegészítés vagy új készítése;
 • Munkáltató munkavédelmi belső szabályzatának (Munkabiztonsági és Egészségvédelmi Szabályzat) a vonatkozó törvények és a belső működési rend változása esetén haladéktalan aktualizálása;
 • Munkavédelmi üzembe helyezések és használatba vételi eljárások előkészítése az erre kötelezett gépek, berendezések esetében.(munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése);
 • Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat rendszeres és eseti elvégzése az erre kötelezett gépek, berendezések és berendezések esetében, egyéb eszközök periodikus felülvizsgálatának szervezésében való részvétel;
 • Oktatás rendszerének kidolgozása, az oktatási tematika elkészítése, munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása;
 • Új belépők, tartós betegállományból visszatérők rendkívüli komplex oktatása;
 • Egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének naprakész követése;
 • Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartás vezetése;
 • Munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés;
 • Érintésvédelmi mérések elvégzésének és érvényességének ellenőrzése;
 • Emelőgépekre és függesztékekre vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzése;
 • Kézi emelők vizsgálatának elvégzése;
 • Veszélyes anyagok és készítmények használatára vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzése;
 • Telepen belül, idegen munkavállalók oktatása, vonatkozó szabályok ismertetése;
 • Tanácsadás a felmerülő munkavédelmi kérdésekben;
 • Elsősegélyhelyek kialakítása, dolgozók oktatásának szervezése;
 • Munkahelyek munkavédelmi helyzetének havi bejárással egybekötött ellenőrzése;
 • Ellenőrző hatóságokkal együttműködés és kapcsolattartás.

 

Átalánydíjas szerződéskötés esetén most 1 havi díjat megtakaríthat!