Változik a bortörvény

 

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény módosítása augusztustól lehetővé teszi a nem művelt borszőlő ültetvény kivágását, illetve a művelést elmulasztó megbírságolását is, a bortörvény módosítása pedig a borhamisítót szankcionálja.

 

Továbbra is él az a szabály, hogy a borszőlőültetvény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének megfelelően művelni. Amennyiben az ültetvényét egy éven keresztül nem műveli, a hegybíró felszólítja az ültetvény rendeltetésszerű művelésére. A továbbra is élő szabályok szerint amennyiben a használó 60 napon belül nem gondoskodik a művelésről, akkor a hegybíró az ültetvényt használatra meghirdeti.

A módosítás a felszólítás és a használatra történő meghirdetés közé  betesz egy új szabályt: a hegybírónak ilyenkor kötelessége a növénytermesztési hatóságnál kezdeményezni az ültetvény növény-egészségügyi szemléjét.

Szintén augusztus első napjától hatályos a bortörvény  következő    kiegészítő szabálya: a hegyközési tanács  közgyűlési határoztaban legfeljebb 5 évre  eltilthatja az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel,  vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező  borászati terméket hamisító - vagy hamis termékjelölést alkalmazó-hegyközési tagot az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés használatától.

 

A tiltás ideje alatt az érintett hegyközési tag részére kiadott származási bizonyítvány és forgalombahozatali engedély nem tartalmazhatja az adott oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést.

 

A tiltásról értesíteni kell a borászati hatóságot is.