Változik a NÉBIH díjmértéke 2015-re!

Az Európai Bizottság ,,megtorpedózta" a napi fogyasztási cikkek értékesítése esetében progresszívan változó, ún. sávos élelmiszerlánc-felügyeleti díjat.

 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 

(továbbiakban Éltv.)

 

Az Európai Bizottság ,,megtorpedózta" a napi fogyasztási cikkek értékesítése esetében progresszívan változó, ún. sávos élelmiszerlánc-felügyeleti díjat.

Ezért az Éltv. módosítása fenntartja és kiterjeszti (visszaállítja) az általános 0,1%-os díjmértéket már 2015-re is.

Megszűnik a felügyeleti díj legalsó, az Éltv. hatálya alá tartozó tevékenységből származó nettó 500 millió Ft. árbevételig érvényesíthető 0%-os sávja, helyette az általános 0,1%-os mértékű felügyeleti díj fizetési kötelezettség jelenik meg, azzal, hogy a kiskereskedelmi, mikro- és kisvállalkozásokra is vonatkozik a húszezer, illetve hétszázezer forint átalányválasztás lehetősége.

A felügyeleti díj fizetésre kötelezettnek a 2014. naptári évi árbevétele alapján 2015. december 30-ig bevallást vagy helyesbítő bevallást kell tennie és a felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetnie.