Január elsejétől a belföldi árufuvarozásban dolgozó gépkocsivezetők és kísérők napi 3 ezer forintos adómentes költségtérítést, napidíjat kaphatnak. Az erre vonatkozó jogszabály szövege azonban több kérdést is felvet: vajon a belföldön közlekedő nemzetközi fuvarozók is kaphatnak-e napidíjat, s jár-e ez a térítés a 3,5 tonna alatti kisteherautók vezetőinek? 

A cikk a Fuvarlevél című újságban jelent meg.

Belföldön dolgozó nemzetközisek napidíja

Egy olvasónk vállalkozása többnyire a nemzetközi árufuvarozás területén dolgozik, de előfordul, hogy autóival belföldi fuvarokat is teljesít. Számára nem egyértelmű, hogy adhatja-e sofőrjeinek belföldön a 3 ezer forintos belföldi napidíjat, vagy nem? Az erről szóló jogszabály ugyanis egyértelműen megfogalmazza, hogy ez a januártól adható napidíj a belföldi árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatott munkavállalókra érvényes.

A NAV szerint nem zárja ki az említett 3 ezer forintos napidíj kifizetését az a tény, hogy a vállalkozás nem csupán belföldi, hanem nemzetközi árufuvarozásban is részt vesz. A kérdés az, hogy az adott munkavállaló megfelel-e a napidíjra vonatkozó feltételeknek, azaz:

- alkalmazottként van-e foglalkoztatva, és

- belföldi kiküldetésben dolgozik-e az adott napon?

A gépkocsivezetőknek tehát csak akkor jár ez a juttatás, ha hivatalosan is kiküldetésre küldi őt a munkáltatója. Ez azt jelenti, hogy minden egyes útjáról kiküldetési rendelvényt kell kitölteni. A napidíj pedig csak akkor jár, ha a kiküldetés ideje a napi 6 órát meghaladja.

Az is feltétel továbbá, hogy ebben az esetben a kiküldetés többletköltségeire (pl. szállás) a munkáltató más juttatást nem ad.

Visszatérve az eredeti kérdéshez: a NAV szerint tehát nem az a döntő, hogy a vállalkozásnak belföldi vagy nemzetközi fuvarozásra van-e engedélye. Ha a járművezető belföldi kiküldetésben vesz részt, és alkalmazottja a vállalkozásnak, akkor jár neki a napidíj. 

Van viszont olyan eset, amikor a sofőrt nem is lehet kiküldetésre küldeni. A gépkocsivezetőt ugyanis lehet úgy is fogllakoztatni, hogy a munkavégzés helyeként az szerepel a szerződésben, hogy "változó". Nincs egy állandó telephely megjelölve. Ebben az esetben nem értelmezhető a kiküldetés. A kiküldetés azt jelenti, hogy az állandó munkavégzési helyemről egy másik településre küldenek el munkát végezni. Ha nincs ilyen állandó helyem, hanem "változó" a munkavégzés helye, akkor nem tudnak kiküldetésre küldeni. Ilyen esetben nem tudja a munkáltató a napidíjat megadni a sofőrjének.

Furgonosoknak nem jár belföldi napidíj

Másik olvasónk azt kérdezte, hogy jár-e a belföldi napidíj a 3,5 tonna alatti járművet vezető sofőröknek. Sajnos, ez esetben elutasító volt a NAV válasza: nem jár. A jogszabály szerint ugyanis azt lehet belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatottnak tekinteni, aki engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végez, illetőleg abban árukísérőként közreműködik.

Ebből következően: ha az árufuvarozás nem engedélyhez kötött járművekkel történik, úgy nem alkalmazható a kérdéses napidíj a gépkocsivezetőként, valamint az árukísérőként fogllakoztatott személy esetében sem.