Így adózunk 2020-ban

Így adózunk 2020-ban

2020. január 1-jétől életbe lépő legfontosabb változások

 

SZJA

 • Minimálbér összege 161.000.- forintra a garantált bérminimum pedig 210.600.- forintra emelkedett.
 • Élethosszig mentesülnek a – munkával szerzett jövedelmek utáni- személyi jövedelemadó-fizetés alól azok az anyák, akik négy gyermeket szültek vagy fogadtak örökbe, és őket saját háztartásukban nevelték legalább 12 évig.
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020.január 1-jétől 7500 (napi 250) forintról havi 7710.- (napi 257) forintra változott.
 • Új ellátás indul: Örökbefogadói díj- a két évesnél idősebb gyermeket örökbefogadó szülők részére, mely a feltételeit és az összegét tekintve is megegyezik a Gyed-del.

 

ÁFA

 • 18%-ról 5%-ra csökken a szálláshelyadás áfa kulcsa, de közben érvényes lesz erre a szolgáltatási körre a turisztikai fejlesztési hozzájárulás.

 

Egyéb adók

 • 13 %-ról 12%-ra mérséklődött a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa.
 • Megszűnik az adófeltöltési kötelezettség a társasági adóban, innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában.
 • Megszűnik az EVA – a kormány az adórendszer egyszerűsítését célozza ezzel a lépéssel, az EVA iránti igény ugyanis jelentősen lecsökkent az előző években az olyan új, kedvezőbb adózási formák bevezetését követően, mint a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a KIVA. A korábban EVA alanyok gazdasági tevékenységük tekintetében ÁFA alannyá válnak. Ehhez kapcsolódóan az adóalanynak nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik az Áfa tv.-ben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról, s ezt 2020.01.15-ig köteles megtenni. Amennyiben az adóalany nem tesz nyilatkozatot, úgy 2020.01.01-tól az Áfa tv. általános rendelkezései szerinti szabályok lesznek a rá irányadóak.
 • Közösségen belüli értékesítés igazolásának szigorítása!
 • Energiahatékonysági beruházás: Minden olyan beruházásra igénybe vehető, amely energiahatékonyságot eredményez (pld. Napelem, hőszigetelő burkolatok, elektromos autók) Szakértővel kell energiahatékonysági igazolást kiállítatni- ez az igénybevétel egyik feltétele. Társasági adóban érvényesíthető a megfelelő szabályok szerint.

2020.07.01. tervezett legfontosabb változásai

 

A számlázással és az online számla adatszolgáltatással kapcsolatban számos újítás, szigorítás lép majd érvénybe:

 

Elsőként 2020. július 1-jétől:

 • A számlakibocsátásra vonatkozó főszabály szerinti észszerű idő 15 napról 8 napra rövidül, vagyis a számla kiállítására a teljesítést követő 8 napon belül sort kell keríteni.
 • Kibővül a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás, akként, hogy a belföldön nyilvántartásba vett számlabefogadó adóalany adószámának első nyolc számjegye kötelezően feltűntetésre kell kerüljön minden számla esetén.
 • Már minden olyan számláról/számlával egy tekintet alá eső okiratról adatot kell szolgáltatni, amelyet egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítésről –kivéve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést- vagy szolgáltatásnyújtásról bocsátottak ki. Bővül tehát az adatszolgáltatás köre pl. a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletekkel és a 100.000 forint alatti áfát tartalmazó számlákkal.
 • Ezzel párhuzamosan a számlabefogadói oldalon is szélesedik a jelentési kötelezettség, hiszen a bevallásban továbbra is nyilatkozni szükséges az adattovábbítással érintett számlák után gyakorolt adólevonásról.

 

- 2020. július 1-je után már minden dolgozó nyugdíjast megilleti majd a járulékmentesség. Jelenleg csak a munkajogviszonyban állókra érvényes az a kedvező szabály, hogy bérüket mindössze a 15%-os mértékű szja terheli.

 

ŐSTERMELŐK

Amennyiben Ön még nem rendelkezik a 2020-as évre érvényes értékesítési betétlappal, gondoskodjon annak beszerzéséről, melyet a lakcímkártyán szereplő lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdász irodában tud megtenni. Az őstermelői igazolványa csak abban az esetben érvényes, ha tartozik hozzá az adott évre érvényes értékesítési betétlap, függetlenül az őstermelői plasztik kártyán szereplő hatályosságtól.

Az igazolványok érvényesítésének határideje (amennyiben 2020. január 1-i hatályossággal szeretné kérni) 2020. március 20. napja.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti határidő jogvesztő, 2020. március 20-át követően visszamenőleges hatállyal betétlapot nem állítanak ki. Azt követően csak a kiállítás dátumától lesz érvényes.