Bérjellegű támogatás igényelhető Pest megyében!

Tisztelt Munkáltató!

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutásához konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A mellékelt tájékoztató röviden összefoglalja az ,,Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban" című munkaerő-piac program igényelhető bérjellegű támogatási lehetőségeit.

Milyen támogatást kaphat Ön amennyiben a programba bevont fiatal foglalkoztatását vállalja?

  • bértámogatás

- ,,legfeljebb 8+4"

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett, amelynek mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a (legfeljebb a minimálbér másfélszerese)

  • bérköltség támogatások:

- munkatapasztalat-szerzés ,,legfeljebb 90 nap"

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 90 nap, melynek mértéke legfeljebb a bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a (legfeljebb a minimálbér másfélszerese).

- ,,legfeljebb 10+5"

Csak alacsony iskolai végzettségű fiatal foglalkoztatása esetén nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 10 hónap lehet, további 5 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100%-os megtérítése (legfeljebb a minimálbér másfélszerese).

- ,,legfeljebb 6+3"

Csak a nemalacsony iskolai végzettségű fiatal foglalkoztatása esetén nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, további 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglakoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100%-os megtérítése (legfeljebb a minimálbér másfélszerese)

Támogatás azon munkáltató részére nyújtható, aki:

- vállalja a fiatal munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt (foglalkoztatási kötelezettség),

- a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat/tizenkét hónapban (az igényelt támogatástól függően) az általa foglakoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, felmondással nem szüntette meg, továbbá

- kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglakoztatott munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, felmondással nem szünteti meg, továbbá

- kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg, illetve azt a munkaadó az Mt. 79.& (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg,

- vállaja, hogy a támogatással érintett személy/személyek felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 6/12 hónap átlagához viszonyítva. Amennyiben több személy felvételére kerül sor, csak azután lehet támogatást megállapítani, akinek felvételével a nettó létszámnövekedés teljesül.

- a nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés, a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt került sor,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (együttes adóigazolás) vagy a munkaadó által benyújtott cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),

- nyilatkozat az Áht. 50.& (3) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

- átláthatósági nyilatkozat megléte.

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

Bérjellegű támogatás iránti kérelmét a munkáltató annál a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálynál nyújthatja be, ahol az érintett fiatal regisztrálva van.

Táblázatok letöltése ITT!