Általános Tűzvédelmi Szabályzat 2024.

Ha nincs Tűzvédelmi Szabályzat, ezt szükséges alkalmazni.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére nem kötelezett, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, Általános Tűzvédelmi Szabályzatot.

Az Általános Tűzvédelmi Szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére nem kötelezett, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi Tűzvédelmi Szabályzatot fogadnak el.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére nem kötelezett gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, ha Tűzvédelmi Szabályzatot nem készít, az Általános Tűzvédelmi Szabályzatot alkalmazza.

Az Általános Tűzvédelmi Szabályzatot a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdésétől alkalmazza.

Az Általános Tűzvédelmi Szabályzatot a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Teljes cikk: langlovagok.hu