Adatszolgáltatási kötelezettség kistermelők és családi gazdálkodók számára

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbi adóhatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívja fel kistermelők és családi gazdálkodó tagjai figyelmét.

 

A 2015. adóévre munkáltatói adómegállapítást választó, nemleges nyilatkozatot tevő mezőgazdasági kistermelőknek, családi gazdálkodóknak, és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagoknak, az adórendszeren kívül igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásról 2016. évben adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé.

Ugyanis, ha a fentiekben írt magánszemély, munkáltatói adómegállapítást választó munkavállaló, és 2015. adóévben őstermelői tevékenységet is folytatott , valamint e tevékenységére a tételes költségelszámolást alkalmazta, akkor a termelő a személyi jövedelamdó törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az őstremelői bevételéről nemleges nyilatkozatot tehet.

A nemleges nyilatkozat megtételének feltétele az, hogy a kistermelő, családi gazdálkodó, őstermelésből származó támogatási összeg nélküli éves bevétele a 600.000.- forintot meghaladja, de az nem több 4.000.000.- forintnál, valamint rendelkezzen a támogatásokkal együtt számított bevételének 20 százalékát kitevő, e tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról szóló számlával.

Ha a nemleges nyilatkozatot tevő személy munkáltatói adómegállapítást választ, és az adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe, akkor erről az adóhatóság felé külön erre a célra rendszeresített 15DEMIN jelű nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia.

Az adatszolgáltatás NAV-hoz történő benyújtásának határideje: 2016. május 20. napja