A traktoros után is jár a szochó-kedvezmény

A traktoros után is jár a szochó-kedvezmény

A Magyar Közlöny 77. számában megjelent 2015. évi LXI. törvény bővítette a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények körét, így a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak után is érvényesíthető lesz az adóelőny 2015. július 1-jétől! 

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2011.évi CLVI. törvénybe a jogalkotó beiktatott egy új, 462/G. számú paragrafust, amely a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény részletes szabályairól rendelkezik.

E szerint, ha a munkáltató a huszonötödik életévét betöltött és ötvenötödik életévét még el nem érő munkavállalót mezőgazdasági munkakörben foglalkoztat, a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény havonta a munkavállaló bruttó munkabéréből százezer forintig érvényesíthető, mértéke 14,5 százalék.

HA a munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatják, a kedvezmény alapja (százezer forint) a részmunkaidővel arányosan csökken.

A kedvezmény szempontjából mezőgazdasági mukakörnek minősül a FEOR-08 szerinti alábbi besorolású munkakörök:

611 Növénytermesztési foglalkozások

612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások

613 Vegyes profilú gadzálkodók

7333 alá tartozó foglalkozásokból kizárólag a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója

8421 alá tartozó mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője.

A fenti munkakörökben foglakoztatott munkavállalók után járó kedvezményt a munkáltató 2015. július 1-jétől érvényesítheti.