A www.ommf.gov.hu honlapon megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a 2018. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről és az országos hatósági ellenőrzési tervről, amelynek fontosnak ítélt tartalmi részeit, munkavédelmi vonzatait röviden ismertetjük.

1. A 2018. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekből

Kiemelt ellenőrzési és vizsgálati célok:

 • Az előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkavállalók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzése.
 • A munkavédelmi hatósági ellenőrzések a munkabiztonsági szabályszegések és munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt terjedjen ki.
 • Több munkahelyi ellenőrzésre kerüljön sor, ahol veszélyes munkaeszközt, technológiát alkalmaznak, zajos munkakörnyezetben, rezgésexpozícióban, veszélyes, rákkeltő vagy mutagén anyagokkal dolgoznak, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó tevékenységet folytatnak.
 • A kiemelt védelemre szoruló munkavállalók (fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek, stb.) munkáltatási körülményeinek fokozottabb vizsgálata.

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok

 • Az ellenőrző hatóságok fordítsanak fokozott figyelmet a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy.
 • A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan munkavégzés esetén szükséges elvégezni.
 • A mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat legsúlyosabb veszélyforrásaira.
 • A kölcsönzött munkavállalók munkakörülményei célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani a foglalkoztatási forma sajátos kockázataira.
 • A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján tartsanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére.

2. 2018. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervből

      2018. II–III. negyedév: mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata

 • A célvizsgálat indokolása: Az ellenőrzést az indokolja, hogy a baleseti veszélyforrások és az egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt az egyik legveszélyesebb ágazat. A szektor sajátosságai miatt magas azoknak a veszélyforrásoknak a száma, amelyeknek a munkavállalók ki vannak téve. Az ágazatban 2016. évben összesen 836 munkabalesetet jelentettek be, amelyből 18 halálos, és további 7 súlyos volt. Az országos célvizsgálat kapcsolódik a 2017. június 13-án indult kétéves mezőgazdasági munkavédelmi kampányhoz.
 • Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az általános munkavédelmi előírások, az egyes tevékenységekre vonatkozó szabályzatok, különösen a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat, valamint az ellenőrzéssel érintett tevékenységekhez kapcsolódó szabványok.
 • A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó állami tisztviselőnként 10 munkáltató.
 • Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjed ki.

2018. I. és IV. negyedév: kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata 

 • A célvizsgálat indoklása: A célvizsgálat lebonyolítása az európai Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága 2017–2018. évi kampányához kapcsolódik. A vizsgálatot az is indokolja, hogy ebben a foglalkoztatási formában magasabbak a baleseti kockázatok. 2016 első három negyedévében több mint ötszáz munkabaleset következett be, melyek között több súlyos baleset volt.
 • Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely: Az általános munkavédelmi előírások, szabályzatok és a kapcsolódó szabványok.
 • A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó állami tisztviselőnként 10 munkáltató.
 • Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjed ki.

A területileg illetékes munkavédelmi hatóságok célellenőrzései

 • Az illetékességi területen lévő munkáltatók tevékenységének veszélyessége, a munkabaleseti helyzet és az ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével tartanak saját tervezésű célvizsgálatot.
 • A foglalkozáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt az ellenőrzési terven felüli akció-ellenőrzéseket is elrendelhet

A munkaügyi tevékenységek célvizsgálatai – tájékoztatásként – a következőkre terjed ki:

 • a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezéseinek megtartása,
 • a munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok betartása,
 • a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatok, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

Megjegyzés

A munkavédelmet érintő országos hatósági ellenőrzési tervből látható, hogy:

 • egy ágazat és egy foglalkoztatási forma célvizsgálatára kerül sor várhatóan számos munkáltatót érintően, mindkét területen a cél a balesetek gyakoriságának és súlyosságának csökkentése,
 • a munkavédelmi hatóság várhatóan nagyobb számban tart „saját kijelölésük alapján” ellenőrzéseket, figyelembe veszik a területen lévő munkáltatók tevékenységének veszélyességét, a bekövetkezett munkabalesetek gyakoriságát, súlyosságát,
 • az ellenőrzések a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy területét egyaránt érintik,
 • a munkavédelmi hatóság a célvizsgálatokon kívül a munkáltatóknál várhatóan további számos ellenőrzést folytat le pl. a munkabalesetekkel, a közérdekű bejelentésekkel, panaszok kivizsgálásával utóellenőrzésekkel kapcsolatban,
 • a hatósági ellenőrzések száma az utóbbi idő- szakban növekedett, várhatóan e tendencia érvényesül 2018-ban is.

Forrás: Fórum Média Kiadó Kft.