2018. január 1-én lép hatályba a Földművelésügyi Miniszter által május 30-án kiadott 28/2017. (V.30.) számú FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó előírásokról.

A rendeletet az élelmiszer-vállalkozások körében alkalmazandó, kistermelőkre nem vonatkozik. Az önellenőrzés papíralapon vagy elektronikus úton is megvalósítható. Az önellenőrzési terv felállítása során az élelmiszer-vállalkozás figyelembe veheti a minőségbiztosítási rendszereket, az ágazati szabványokat, a jó higiéniai útmutatókat vagy egyéb előírásokat, valamint a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) által kiadott útmutatókat és szakmai iránymutatások tartalmi elemeit.

Az önellenőrzési tervnek tartalmaznia kell legalább:
·    az önellenőrzési terv által felölelt időszakot,
·    az alkalmazott módszert,
·    az elvégzett önellenőrzés igazolásának módját,
·    a keletkezett dokumentumok és az önellenőrzési terv megőrzésének idejét,
·    az ellenőrzés tárgyát,
·    az ellenőrzött követelményeket,
·    az ellenőrzési időpontot vagy gyakoriságot,
·    az ellenőrzés, megfigyelés vagy mintavétel pontos helyét,
·    a végrehajtásáért felelős személyt.

Az önellenőrzési terv meghatározása során figyelembe kell venni:
·    az élelmiszer-vállalkozás tevékenységét, méretét,
·    az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszer jellegét és mennyiségét,
·    az élelmiszer vállalkozás által az előállításhoz felhasznált alapanyagok és az előállított élelmiszerek egészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatát,
·    a forgalomba hozatal helyi, regionális, országos vagy nemzetközi jellegét.

Az önellenőrzés során alkalmazott módszer lehet:
·    érzékszervi vizsgálat,
·    meghatározott követelmények mérése, a mért és észlelt eredmények értékelése és elemzése, ezek alapján szükség szerinti beavatkozás,
·    mintavétel és laboratóriumi vizsgálat,
·    az élelmiszer-vállalkozás tevékenysége során az önellenőrzéshez kapcsolódóan átvett kapott, illetve keletkezett dokumentumok, feljegyzések ellenőrzése, értékelése és elemzése, valamint ha szükséges az azokra épülő beavatkozás,
·    az átvevői, felhasználói és fogyasztói panaszok kivizsgálása, elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás.

Amennyiben az élelmiszer-vállalkozás működtetett alábbi dokumentumok megfelelnek a rendeletben támasztott követelményeknek, nem szükséges új dokumentációs rendszert létrehozni és működtetni. Ezek az alábbiak:
·    élelmiszer-biztonsági rendszerek-,
·    minőségirányítási rendszerek-,
·    az elfogadott nemzeti Jó Higiéniai Gyakorlatokra vonatkozó útmutatók alapján készült dokumentumok.

A dokumentumokat az önellenőrzési tervben meghatározott ideig, de legalább 1 évig a hatósági ellenőrzés számára hozzáférhető módon meg kell őrizni.

Az élelmiszer-vállalkozónak lehetősége van önkéntes alapon önellenőrzési együttműködési megállapodást kötni a NÉBIH-el. Kezdeményezését mindkét fél kezdeményezheti, telephelyenként, vagy a vállalkozás egészére is köthető, határozott időre szól.

Forrás: www.nak.hu